وزارت اقتصاد گزارشی از واگذاری شرکت های دولتی در سال ۱۳۹۸ ارائه کرد.

- اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد، در سال 1398 در مجموع بالغ بر 2998 میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی واگذارشده است.
بیش از 6000 هزار میلیارد تومان منابع از محل واگذاریها (از محل وصول اقساط فروشهای گذشته و حصه نقدی واگذاری در سال 1398) به خزانه واریز شد (در حالی که مصوب قانون بودجه 5075 میلیارد تومان بوده است).
تحقق واریزی به خزانه از محل واگذاریها نسبت به پیش بینی مندرج در قانون بودجه سال 1398، به 118 درصد افزیش یافت، در حالی که این درصد تحقق، بطور متوسط 71 درصد، طی سال های 1380 تا پایان 1397 بود.
همچنین دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی و احراز پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها، بازنگری شد.
از سوی دیگر شیوه های غیرشفاف در قیمت گذاری برخی دارایی های دولت لغو شده است.
اهم محورهای اقدامات و عملکرد مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه واگذاری شرکت های دولتی در سال 1398 را در شش محور «فروش سهام شرکت های دولتی»، «واگذاری سهام به عموم مردم»، «اهلیت خریداران شرکتهای دولتی» ، «قیمت گذاری در سهام و دارایی ها»، «اصلاح روش های واگذاری» و «تشکیل کارگروه بررسی واگذاری ها»، در ادامه می خوانیم:
الف) فروش سهام شرکت های دولتی؛
در نیمه اول سال 1398 با تصویب هیات واگذاری، باقی مانده سهام دولت در تعدادی از شرکت ها از جمله پالایش نفت شیراز و پالایش نفت لاوان عرضه و در مجموع حدود 2998 میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی به بخش غیردولتی واگذار شده است.
عملکرد واگذاری ها از منظر میزان واریزی به خزانه نشان می دهد، با توجه به حجم واگذاری ها در سال 1398 و سال های ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری