متاسفانه حادثه دلخراش کلینیک سینا که منجر به مرگ ۱۹ تن و دغدار شدن جامعه و خانواده های بسیاری شد، بار دیگر پیامی تکراری و مکرر از یک فرآیند پراشکال، ناقص و ابتر را به جامعه مخابره کرد.

به گزارش مشرق ، متاسفانه حادثه دلخراش کلینیک سینا که منجر به مرگ ۱۹ تن و دغدار شدن جامعه و خانواده های بسیاری شد، بار دیگر پیامی تکراری و مکرر از یک فرآیند پراشکال، ناقص و ابتر را به جامعه مخابره کرد.
اتفاقی که در حادثه پلاسکو و فجایع اینچنینی نیز اعلام شده و درباره مخاطرات فعالیت بناهای بزرگ، پرازدحام، فرسوده و البته پرشمار تهران مانند ساختمان آلومینیوم نیز به کرات گفته و شنیده می شود، اما دریغ از اقدام و عملی به جا و به موقع.
اینکه سازمان آتش نشانی درباره مخاطرات سیستم گازرسانی ساختمان کلینیک سینا چند بار به مدیریت کلینیک هشدار داده، اما به هشدارها توجهی نشده بود.
بدیهی و طبیعی است که برخی صاحبان مشاغل و مدیریت های کسب و کار در موجهه با هشدارها "ایمن سازی" و حفظ جان کارکنان و مراجعان خود را در اولویت قرار نمی دهند و حاضر نیستند بها و هزینه ای را بابت ایمن سازی و رفع نواقص موجود بپردازند و سهل انگاری ها اغلب با بهانه شرایط و مشکلات اقتصادی توجیه می شود، غالبا نیز پس از وقوع چنین فجایعی تازه همه به یاد می آورتد که هشدارها قبلا داده شده و اعتنایی به آنها نشده بود.
به همین ترتیب همه چیز به فراموشی سپرده می شود تا حادثه و فاجعه تکان دهنده بعدی، تکرار مکررات و بر جای ماتدن خسارات جیران ناپذیر بر روح و روان خانوده های عزیز از دست داده و و ذهن و روح جامعه.
بدون اینکه پرسیده شود چرا هشدارهای سازمان آتش نشانی کمترین ضمانت اجرایی نداشته و ندارند؟
چرا پس از هشدارها، رفع نواقص مرگبار پیگیری نشده و نمی شوند و چرا قصور مدیران و صاحبان کسب و کار که برای دیگران مخاطرات جانی ایجاد می کند، جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع نمی ...

سرخط اخبار