حاجی فیروزها برای ایران می خوانند

دریافت خبر : شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۰

اشکان زارعی، تاریخ شناس معاصر خوزستانی در این یادداشت به بیان زوایایی از رسوم ایرانیان در عید نوروز پرداخته است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، اشکان زارعی می گوید: چند روز دیگر نوروز همراه با جوان شدن جهان آفرینش از راه می رسد.
گل و رنگ درهم آمیخته٬ به زیبایی دشت های میهن ما را می آرایند
ایرانیان هزاران سال است از زمستان به بهار رسیدن را جشن گرفته٬ برای رسیدن به زندگی بهتر امیدوارنه چشم به «روزی نو» دارند.
از دیرباز کسانی در هرکوی و برزن با شادی و پایکوبی آمدن سال نو را به گوش مردم می رساندند.
 آتش افروزها، کوسه برنشینان، میرهای نوروزی و حاجی فیروز، نام های گونه گون مردانی هستند که در درازنای تاریخ ایران با خوانندگی و خنیاگری مژده رسان سال نو بودند.
بر پایه پژوهش های تاریخی پیشینه ی پیک های نوروزی را باید تا روزگار هخامنشیان پی گرفت.
روزگاری آتش افروزها٬ با چهره یی سیاه شده٬ جامه یی سرخ رنگ و کلاه شیپوری با آتش بازی به پیشواز نوروز رفته ، تا سیزدهم فروردین با ساز و آواز در کوچه ها می گشتند.
برخی بر این باورند پیش از اسلام در کنار آتش افروزها٬ سیاهانی با رخت های رنگارنگ و آرایش تند به هنگام آغاز سال نو با نواختن دف و دایره و خواندن ترانه های نوروزی مردم را سرگرم می کردند.
با برآمدن اسلام و جلوگیری از آتش بازی٬ کوسه برنشینان جایگزین آتش افروزها شدند٬ آنان سوار برخر با چهره هایی خنده دار و کارهای نمایشی رفتن ننه سرما را جشن می گرفتند.
مسعودی در مروج الذهب می گوید: «آیین کوسه برنشینی یا خروج الکوسج» از روزگار کمبوجیه به ...

[ مشاهده متن کامل حاجی فیروزها برای ایران می خوانند ایلنا ]

آخرین اخبار استانها
آخرین اخبار ایلنا