این در حالی است که کاربران آمریکایی معتقدند با توجه به جمعیت زیاد بی خانمان ها در آمریکا، دولت می بایست آن را به طور رایگان در میان فقرا توزیع کند.

دانلود

سرخط اخبار