ایرنا - تبریز- کارگران کارگاهی در تبریز، گرچه همگی نابینا هستند اما با دستان توانمندشان تصویری از خواستن و توانستن را خلق کرده اند. در این کارگاه انواع فرچه ها در اندازه های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ سانتی متر بافته می شود و ظرفیت تولید سایر کالاها نیز وجود دارد که در صورت نیازسنجی می توان انجام داد.
سرخط اخبار