یکی از سردرگمیهایی که بیمارهای کرونایی دارند این است که بعد از ۱۴ روز قرنطینه میتوانند به روال زندگی عادی خود برگردند؟ آیا ناقل هستند و حضورشان خطرناک است؟ تست دادن الزامی است یا خیر.

انبوه دادهها و اطلاعات درباره بیماریکرونا، راههای انتقال، پیشگیری و نسخههای درمانی آن باعث سردرگمی بسیار زیادی از شهروندان شده است؛ درگزارش پیشین اشاره شد از قصه پرغصهکرونا گرفتن و ماجراهای مواجه شدن با آن حرف زده شد و اشاره شد که چقدر حجم اطلاعات زیاد راجع به این بیماری بر سرمان تلنبار شده و همین انبوه اطلاعات چقدر ما را نسبت به این ویروس و برخورد با آن مستاصل و درمانده کرده به طوری که با وجود اینهمه اطلاع رسانی هنوز وقتیکرونا یقهمان را میگیرد نمیدانیم باید چه کنیم و دست به دامان تلفن و متوسل به روش پرس و جو از اطرافیانمان که قبلاً با این بیماری جنگیدهاند و پیروز از آن بیرون آمدهاند میشویم.
بعد از سپری کردن دوره بیماریکرونا تست بدهیم یا نه؟
اما همه ماجرا به این موضوع گرفتنکرونا و گذراندن دوره آن ختم نمیشود. داستانهای بعد از بیماری هم خودش قصهای دارد که میخواهم فقط بخشی از آن را برایتان تعریف کنم؛ یکی از درگیری و سوالات مهمی که پس از گذراندن ۱۴ روزه قرنطینه برای همه بیماران کرونایی پیش میآید این است که خب حالا باید چه کار کنیم؟ اگر مثل من شاغل هم باشید که این دغدغه هم اضافه میشود که سرکار بروم یا نه؟ آیا حضورم برای همکارانم خطرناک است؟ سوال دیگر اینکه پس از پایان دوره بیماری هم باز باید دارویی مصرف کنم یا خیر؟ سوال مهم دیگر اینکه من باز همکرونا میگیرم یا نه تا مدتی حداقل از ابتلاء به آن در امان هستم؟ و سوالاتی از این قبیل.
پیش از اینکه سراغ تعریف اصل داستان بروم این را بگویم که اگر فقط یک چیز قطعی در رابطه باکرونا وجود داشته باشد، این است که در هر شرایطی چه ناقل باشی چه سالم، چهکرونا گرفته باشی و بدنت آنتی بادی ساخته باشد ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار