ساعت24- کامران ندری عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) ذر روزنامه ایران نوشت: موضوع افزایش قیمت ارز را نباید به تنهایی لحاظ کرد بلکه می توان گفت علاوه بر ارز موج جدید افزایش قیمت در اغلب حوزه ها که طی چند ماه اخیر به وجود آمده، منشأ داخلی دارد.

به نظر می رسد افزایش نوع جدیدی از نقدینگی که ناشی از افزایش شدید سهام در بازار سرمایه است می تواند عامل اصلی بروز این پدیده باشد. با توجه به اینکه سهام یک دارایی نقد است و رشد شدید سهام به معنای رشد نوعی نقدینگی در اقتصاد کشور محسوب می شود.
در نتیجه این رشد یک تقاضای مؤثر در کل کشور و در اغلب حوزه ها مثل طلا، ارز، سکه و مسکن به وجود آمده است و احتمالاً این موج جدید تورمی به سایر بازارها هم سرریز می شود.
بنابراین مهم ترین عامل افزایش قیمت های اخیر را می توان در رشد افسارگسیخته قیمت سهام در چند ماه گذشته جست و جو کرد که از قضا غیر واقعی و بدون پشتوانه است و هیچ تأثیری برتولید ندارد. در واقع مگر تولید کشور چقدر رشد داشته که سهام آن باید روزانه 5 درصد رشد کند.
این نوع جدید نقدینگی که قبلاً از درجه نقدپذیری کمتری برخوردار بود و کمتر هم مورد توجه قرار می گرفت امروزه با تشویق ها وحمایت ها تعداد زیادی به این بازار وارد شدند که زمینه رشد شدید و بالا رفتن نقد شوندگی آن در اقتصاد به وجود آمد. دارایی که روزانه 5 درصد رشد می کند و بشدت نقد شونده است. تا جایی که اکنون ارزش دارایی های بازار سرمایه بسیار بیشتر از دارایی های ایجاد شده در نظام بانکی است.
این موضوع بشدت نگرانی ایجاد می کند. نباید وعده های مسئولان به گونه ای باشد که این تصور در مردم به وجود بیاید که نقدینگی ایجاد شده بی خطر است و آن را مشابه سپرده های بانکی تلقی کنند.
حال برای رفع این موضوع راهکارهای متعددی وجود ندارد اما دو پیشنهاد در ادامه مطرح می شود که بیشتر می توان نسبت به اثرگذاری آن امید داشت. نخست آنکه باید حباب فعلی موجود در بازار سرمایه که بسیار برای کشور ...

سرخط اخبار