کدام سریال ماه رمضان محبوب تر است؟

ساعت 24 پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۱۵
ساعت 24- بررسی در تعداد بازدیدهای سریال ها در یک اپلیکیشن موبایلی که از طریق سایت هم در دسترس است می تواند به طورتقریبی پربیننده ترین سریال ماه رمضان امسال را مشخص کند.

سریال های مناسبتی همیشه برگ برنده مدیران شبکه های مختلف برای نشان دادن پرمخاطب بودن شبکه شان هستند. در سال های اوج سریال مناسبتی سازی معمولا یکی از سریال ها بیشتر از بقیه گل می کرد و گاهی بعد از پایان ماه مبارک مصاحبه ای منتشر می شد از یک مسوول در نیروی انتظامی که از خلوت شدن خیابان ها در ساعت پخش آن سریال می گفتند. سریالی که اکثرا هم طنز بودند.
حالا اما چند سالی است که سریال طنز در سبد سریال های ماه رمضان جای چندانی ندارد. یا طنز ساختن سخت شده یا خنداندن مردم؛ هرچه هست آخرین سریال طنزی که در ماه رمضان پخش شده مربوط به سه سال پیش است. امسال هم سه شبکه سریال مناسبتی دارند و هر سه هم ملودرام؛ اجتماعی و تاریخی. اولی از خیانت در امانت می گوید، دومی دوز ماجراهای عشقی اش بالاتر است و در کنارش از کارآفرینی هم حرف می زند و سومی در بستر روایت بخشی از تاریخ، عشق را روایت می کند. هر کدام هم در این زمانه کم شدن مخاطب تلویزیون طرفداران خاص خودشان را دارند.
اما کدام سریال پربیننده تر است؟ معمولا منبع آماری دقیقی برای بررسی این موضوع وجود ندارد. احتمالا با پایان ماه رمضان روابط عمومی تلویزیون آماری منتشر می کند و طبق آمارش معمولا بیش از ۵۰درصد مردم سریال های ماه رمضان را دیده اند و براساس همان آمار یکی از سریال ها لقب پربیننده ترین را به خود اختصاص می دهد. آماری که فقط خود تلویزیون می داند جامعه آماری اش چه کسانی و چه تعدادی هستند.
اما شاید بشود یک جامعه آماری کوچک و در دسترس تر برای بررسی اینکه کدام سریال پربیننده تر است پیدا کرد. جامعه آماری یک اپلیکیشن پخش برنامه های تلویزیون که سایت آن هم در دسترس است. نکته قابل توجه در مورد این ...