آتشی که همه ساله به جان جنگل ها و مراتع کشور می افتد علاوه بر خسارت های جبران ناپذیر به منابع طبیعی و گونه های گیاهی و جانوری، تهدیدی دائمی برای امدادگران و مدافعان طبیعت است که ایثارگونه و فداکارانه از جان خود می گذرند تا نجات بخش محیط زیست باشند. آنها با کمترین امکانات و در سخت ترین شرایط جانانه به دل آتش می زنند تا ناجی طبیعت باشند. سرنوشتی که در روزهای اخیر برای 4 امدادگر گمنام رقم خورد تا نام آنها بر تارک مدافعان طبیعت جاودانه شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با آغاز فصل گرما آتش سوزی در جنگل ها و مراتع به اوج خود می رسد و باعث نابودی گونه های گیاهی و جانوری می شود. آتش سوزی هایی که به دلایل طبیعی یا از روی سهل انگاری و کینه توزی های قومی و قبیله ای دامنگیر طبیعت می شود و امدادگران و دوستداران محیط زیست را ناگزیر به هماوردی نابرابر با آن دعوت می کند.
نبردی که بعضا به جانباختن مردان گمنامی منجر می شود که برای نجات طبیعت از خود و خانواده شان می گذرند تا آتش را در دشوارترین ارتفاعات افسار بزنند هر چند که این نبرد نابرابر گاهی قربانی هم می گیرد.
جان هایی که می سوزند تا طبیعت نسوزد. اما تا کجا باید دیگران با جان خود تاوان سهل انگاری و بی تفاوتی کسانی را بدهند که برای طبیعت ارزشی بیشتر از چند ساعت تفریح و گذران اوقاتی کنار دوستان قائل نیستند.
کسانی که آتش سهل انگاری را به جان طبیعت می اندازند و مهار آن شاید تاوانی به قیمت داغدار شدن خانواده و یتیمی کودکی شود. مردانی که ناگزیرند برای خاموش کردن آن با دست خالی و شجاعانه به قلب آتش بزنند و این جدال نابرابر گاهی به مرگ شهادت گونه آنها بیانجامد.
اما تا کی باید مختارها، ...

عناوین مهم خبری