ستاد مقابله با کرونا با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها مخالف است و استفاده ادارات از ظریفیت دورکاری را نیز لازم می داند.

به گزارش راهبرد معاصر؛ ستاد مقابله با کرونا با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها مخالف است و این کار را در شرایط کنونی کرونا مخاطره آمیز می داند. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا کلانشهر تهران دلایل مخالفت این ستاد با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در کشور بیان کرد.
علیرضا زالی روز سه شنبه افزود: همچنان در وضعیت هشدار و شیوع بالای کرونا هستیم. در چنین شرایطی مهمترین اقدام این است که تولید سفر را در سطح شهر کم کنیم بنابراین اصرار بر تقلیل ساعات کاری، افزایش استفاده از ظرفیت دورکاری و چرخشی شدن فعالیت افراد شاغل برای مدیریت تولید سفر در شهر است چون هم در خود اداره ها و هم در مسیر رفتن به سمت اداره افراد زیادی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنند.
مترو واتوبوس جوابگوی فاصله گذاری نیست
وی گفت: در این شرایط عملا امکان رعایت فاصله گذاری اجتماعی در شهری مانند تهران امکانپذیر نیست، چون زیرساخت های حمل و نقل عمومی متناسب با نیازها نیست. به طور مثال میزان استفاده از متروی تهران سه برابر ظرفیت زیرساختی آن است. در این شرایط امکان فاصله گذاری بین شهروندان در مترو و اتوبوس به خصوص در ساعات پیک که ساعت های رفت و برگشت به محل کار است وجود ندارد بنابراین باید به نحوی عمل کنیم که میزان سفر شهری کم شود.
مدیریت کرونا در مدارس امکانپذیر نیست
فرمانده ستاد مقابله با کرونا کلانشهر تهران افزود: کنکور یک موضوع مقطعی است و طی چند روز تمام می شود مساله مهمتر اموری است که مدت دار است. در مورد بازگشایی مدارس و دانشگاهها، اگر شرایط اپیدمی کرونا با همین روند فعلی پیش برود بسیار دور از انتظار است که بتوانیم مدیریت مناسبی برای کنترل اپیدمی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار