پیشتازی قرارگاه پیشرفت و آبادانی در محرومیت زدایی از روستاهای قزوین

صبح قزوین یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴
سرخط اخبار