مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام، گفت: جوان آبدانانی در رودخانه ماهوته شهرستان آبدانان غرق شد.

محبوب رستم زاد مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام، گفت: جوان آبدانانی در رودخانه ماهوته شهرستان آبدانان غرق شد.
وی افزود: معلمی که برای نجات برادر خود به داخل رودخانه ماهوته رفته بود بعد از نجات برادر، در آب غرق شد.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان ادامه داد: این شخص توسط تیم فوریت های پزشکی به بیمارستان انتقال داده شد ولی متاسفانه عملیات احیا نتیجه بخش نبوده و جان خود را از دست داد.
وی اظهار کرد: از آن جا که بر اساس آمارهای موجود تعداد قابل توجهی از موارد غرق شدگی در رودخانه ها و آب های کم عمق اتفاق می افتد توجه به توصیه ها برای پیشگیری از غرق شدگی مهم و ضروری است.
وی ادامه داد: آشنایی با فنون اولیه شنا، آشنایی با محدودیت ها و رعایت آن ها از ابتدایی ترین الزامات قبل از شنا محسوب می شود.
شهرستان آبدانان در جنوب ایلام واقع شده است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری