ظهر روز جمعه ۱۲ تیر ۱۳۴۹ شمسی علامه امینی صاحب کتاب ارزشمند الغدیر با زمزمه مناجاتی از امام سجاد (ع) جان به جان آفرین تسلیم کرد. اما کتاب الغدیر چون نگین درخشانی در آسمان ولایت جاودانه می درخشد.

به گزارش خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس، ظهر روز جمعه ۲۸ ربیع الثانی ۱۳۹۰ هجری قمری (برابر با ۱۲ تیر ۱۳۴۹ شمسی) علامه امینی صاحب کتاب ارزشمند الغدیر با زمزمه مناجات خمسه عشر امام سجاد (ع) «اللهم انَّ هذه سکرات الموت قد حلّت فأ قبل إلیّ بوجهک الکریم» جان به جان آفرین تسلیم کرد.
علامه شیخ عبدالحسین امینی دردوران بستری بودن در یکی از بیمارستان های تهران
این پایان زندگی با سعادت علامه بود که جز عشق به اهل بیت (ع) به راهی نرفت. هر جا نشانی از مولی متقیان بود علامه خود را به آنجا می رساند تا حماسه عظیم کتاب الغدیر را تکمیل کند.
عشق ائمه به خصوص مولای متقیان در او موج می زد و به هر کوی و برزنی روانه اش می کرد علامه برای تهیه کتاب ارزشمند الغدیر از هیچ کوششی فرو نگذاشت رنج بسیاری بر خود متحمل کرد چونان برای رسیدن به هدف متعالی خود زحمت کشید که در واپسین سال های حیات، از فرط مطالعات بی وقفه و پیگیر خویش، اسیر بستر بیماری شد.
علامه برای تألیف کتاب ۲۰ جلدی الغدیر بیش از ۳۰ سال کتابخانه های کوچک و بزرگ ایران و عراق و حجاز و سوریه و لبنان و شبه قاره هند و پاکستان را گشت تا به تدوین این کتاب بزرگ نایل شد. او با خلق کتاب ارزشمند الغدیر اعجاب پژوهشگران را برانگیخت که با چه همت و عشقی موفق به این کار شد؟
جالب است بدانید پشتکار، استقامت، پرکاری و موفقیت نتیجۀ اخلاص امینی و توجّه به مولای متقیان حضرت امیرمؤمنان علیه السلام است که هم نام او را بلندآوازه کرد و هم الغدیر را پر ارزش و جاویدان ساخت.
علامه شیخ عبدالحسین امینی در حال پژوهش در یکی از کتابخانه ها در دوران تالیف اثر گرانسنگ «الغدیر»
علامه امینی کیست؟
شیخ عبدالحسین در سال ...

عناوین مهم خبری