آی اسپورت - یکی از اسنادی که فدراسیون فوتبال می خواهد به آن در دعوی با مارک ویلموتس در دادگاه عالی ورزش (CAS) به آن اتکا کند نامه فاطمه سامورا دبیرکل فدراسیون بین المللی فیفا است.
نامه مربوط به به دوره ای است که فدراسیون فوتبال مستاصل برای پرداخت حق الزحمه ویلموتس از فیفا خواستار پرداخت مطالباتش شده است. اما فیفا با نامه ای به امضای دبیرکل این درخواست را به خاطر تحریم ها رد کرده است. این نامه یکی از مدارکی است که وکلای فدراسیون فوتبال قصد دارند در دادگاه عالی ورزش و در دعوی با مارک ویلموتس مطرح کنند چرا که بخشی از عدم پرداخت به موقع دستمزد مربی بلژیکی به خاطر تحریم ها و عدم همکاری فیفا در دادن پول مطالبات ایران به صورت قانونی بوده است. متن نامه فاطمه سامورا دبیرکل فیفا به این شرح است:
1
آقای رئیس عزیز
متشکرم از نامه شما در رابطه با بودجه پرداخت نشده فدراسیون فوتبال ایران. لطفا در نظر داشته باشید که نامه شما به تاریخ 19 فوریه 2019 در تاریخ 2 آوریل 2019 پاسخ داده شد. با توجه به تحریم های بین المللی اعمال شده علیه ایران، همه بانک هایی که با فیفا همکاری می کنند، انتقال پول به ایران را متوقف کرده اند. این شامل پرداخت های مستقیم، غیرمستقیم و حتی در مواردی نقدی می شود. در نظر داشته باشید که از زمان سخت تر شدن تحریم ها، فیفا با بانک ها و موسسات مالی زیادی در تماس بوده و همگی نتیجه مشابهی داشته که براساس آن، همگی از پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم به ایران سرباز زده اند.
این شرایط بسیار باعث تاسف است و فیفا پیدا کردن کانالی برای پرداخت این پول به فدراسیون فوتبال شما را در اولویت قرار داده است. این تلاش جمعی بخش مالی، بخش حقوقی، بخش ...

سرخط اخبار