شیراز- ایرنا- دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در زبان شناسی رایانشی در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در شیراز چهارشنبه آغاز شد.

دبیر علمی دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در زبان شناسی رایانشی در حاشیه آیین افتتاحیه این همایش در گفت و گو با ایرنا عنوان کرد:تدارکات برای برگزاری این همایش از بهمن ماه ۹۷ آغاز شد و درنهایت در اسفند ۹۷ برگزاری این کنفرانس در سطح ملی به تصویب شورای علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری رسید.
محمدرضا فلاحتی افزود: پیرو برنامه ها، ۵۳ مقاله کامل دریافت شد و ۱۹ مقاله پذیرش نهایی شد و در نهایت تعداد ۱۵ مقاله در این همایش یک روزه ارائه خواهد شد.
وی محورهای اصلی این همایش را نظریه ها و قالب های زبان شناسی رایانشی، بازنمود دانش زبانی، روش های آماری در زبان شناسی رایانشی، پردازش زبان طبیعی، پردازش متن، وب معنایی، واژه سازی رایانشی، برچسب دهی مقوله های گفتار، نحو رایانشی و زبان شناسی پیکره ای برشمرد.
این همایش در نوبت صبح در دو پنل هریک با ارائه چهار سخنرانی و در نوبت عصر با چهار پنل شامل ۷ سخنرانی و ۲ کارگاه آموزشی ادامه خواهد یافت.
کارگاه اول با عنوان « آشنایی با ترجمه ماشینی عصبی با معرفی روشtensor to tensor » توسط مجتبی صباغ جعفری استادیار هوش مصنوعی دانشگاه ولیعصر رفسنجان و پریا رزمدیده استادیار زبانشناسی دانشگاه ولیعصر رفسنجان برگزار می شود.
کارگاه دوم با موضوع « آشنایی با نرم افزار واژه نمای انت کانک (AntConc) » توسط امیر سعید مولودی، استادیار بخش زبان های خارجی و زبانشناسی دانشگاه شیراز خواهد بود.
پیش از این در اسفندماه سال ۹۶ گروه پژوهشی زبانشناسی رایانشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در زبانشناسی رایانشی با تاکید بر خط و زبان فارسی را برگزار کرد.
زبان شناسی ...

سرخط اخبار