حوالی ساعت۲۱ آتش سوزی و انفجار در کلینیک درمانی سینا اطهر در خیابان شریعتی نرسیده به میدان قدس در طبقه منهای دو این کلینیک رخ داد .
عناوین مهم خبری