با کنترل ویروس کرونا در کشور چین زندگی در حال عادی شدن در شهرهای آن هست.
سرخط اخبار