روان شناسان دریافته اند که رنگها تأثیرات معجزه آسایی بر روح و روان انسانها داشته و علاقه به رنگهای خاص نیز گویای بسیاری از ناگفته های ذهن و روح است.رنگ نارنجی بسیار خوش بینانه و پرطراوت است که ما باید همه راه هایی را برای استفاده از آن در زندگی روزمره پیدا کنیم.رنگ نارنجی یکی از رنگ های ثانویه است که از ترکیب دو رنگ قرمز و زرد به دست می آید و جزو رنگ های گرم طبقه بندی می شود. نارنجی رنگی است که برای توصیف غروب خورشید و آتش به کار می رود.رنگ نارنجی نماد شور و شوق، شیفتگی، خلاقیت، شادی ، عزت، جذابیت، قدرت، موفقیت، تشویق است که در این گزارش نمونه هایی از تاثیر رنگ نارنجی بر زندگی انسان را مشاهده می کنید.
سرخط اخبار