وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛ در بخش مسکن، امسال صدهزار واحد مسکونی در بخش بافت های فرسوده و ۳۰۰هزار واحد دیگر در بخش طرح ملی تأمین مسکن ساخته خواهد شد که نقشی مهم در تحرک بخشی به اقتصاد کشور در صنایع مختلف مرتبط با ساخت وساز خواهد داشت.

- اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در پنجمین جلسه ستاد برنامه ریزی و راهبری جهش تولید سازمان برنامه و بودجه که اختصاص به بررسی طرح های وزارت راه و شهرسازی داشت و با حضور آقایان محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونان دو دستگاه برگزار شد، طرح های در دست اقدام و قابل بهره برداری تا پایان سال 1399 بررسی و مقرر شد: نحوه تخصیص بودجه به این طرح ها در قالب یک تفاهمنامه مشترک، حداکثر تا پایان فروردین مبادله شود.
وزیر راه و شهرسازی در این نشست اولویت دادن به طرح های نیمه تمام در حوزه راه های ریلی، جاده ای، روستایی و تکمیل طرح های بندری و ساخت شناور های بومی و همچنین ساخت و تکمیل چهارصد هزار واحد مسکونی را در سال جهش تولید از مهمترین برنامه های وزارت راه و شهرسازی دانست.
اسلامی تأکید کرد: در بخش مسکن، امسال صد هزار واحد مسکونی در بخش بافت های فرسوده و 300 هزار واحد دیگر در بخش طرح ملی تأمین مسکن ساخته خواهد شد که نقشی مهم در تحرک بخشی به اقتصاد کشور در صنایع مختلف مرتبط با ساخت وساز خواهد داشت.
وی از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست به روال سابق حداقل 20 درصد منابع بانک ها به تسهیلات مربوط به ساختمان و مسکن تخصیص یابد تا این بخش از رکود خارج شود.
وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به اینکه 85 اقدام شاخص در 7 محور برای سال جهش تولید درنظر گرفته شده است افزود: در بخش ریلی امسال دو هزار دستگاه واگن و کشنده تولید داخل به ناوگان کشور افزوده می شود و همچنین بیش از هزار کیلومتر راه روستایی نیز ساخته خواهد شد.
وی گفت: ساخت ماشین آلات راهسازی با شرکت هپکو که پیشتر در قالب قراردادی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری