هوای شهر همدان برای همه گروه ها ناسالم است و این وضعیت تا زمان ثبات هوا ادامه دارد. طی ۲۴ ساعت گذشته میزان ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون ۱۵۲ به ثبت رسیده است.
سرخط اخبار