در دنیایی شگفت انگیز زندگی می کنیم، پر از یخچال های طبیعی غول پیکر، کوه های حیرت انگیز و دشت هایی که با حیوانات وحشی سرشار هستند، اگرچه این روز ها که جهان درگیر ویروس کرونا است؛ بهتر از در این گزارش چند نمونه از برترین مقصد های جهان را مشاهده کنید.
سرخط اخبار