نخستین دوره مسابقات برنامه نویسی رایانه ای (ACM) دانشگاه های منطقه 9 کشور و سومین دوره مسابقات برنامه نویسی سمنان در دانشگاه سمنان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان سمنان ، در پایان این دوره از مسابقات دانشگاه های فردوسی مشهد ، صنعتی سجاد مشهد و سمنان توانستند رتبه های اول تا سوم را کسب کنند
دبیر برگزاری مسابقات برنامه نویسی رایانه ای گفت: این مسابقات با شرکت 40 گروه از هشت دانشگاه از استان های سمنان، خراسان های رضوی ،شمالی و جنوبی به مدت چهار ساعت و نیم برگزار شد .
مرتضی دری گیو افزود: این مسابقات تمرین دانشجویان برای ورود به مسابقات ملی برنامه نویسی در دانشگاه صنعتی شریف و مسابقات بین المللی است.

سرخط اخبار