مجمع وزیران ادوار

ایلنا چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰:۳۱

مجمع عمومی سالیانه تشکل مردم نهاد وزیران ادوار در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

سرخط اخبار