بیش از ۶۰ میلیون آمریکایی در رای گیری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، بیش از ۶۰ میلیون آمریکایی در رای گیری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. 
این نیمی از رقمی است که در مجموع در سال ۲۰۱۶ در انتخابات شرکت کردند.
بنا به آمار ارائه شده، تاکنون ۶۰ میلیون و ۸۲ هزار و ۸۵۷ نفر تاکنون رای خود را در صندوق انداخته اند. از این میان، ۴۰ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۵۲۳ تن از طریق پستی رای داده اند.

سرخط اخبار