گروهی از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی استان خوزستان با حضور در مقابل ساختمان استانداری خواستار تعیین تکلیف خود شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی که از سری آموزش دهندگان فرد به فرد هستند و قبل از سال ۹۲ مشغول کار شده اند، می گویند: ما علیرغم فعالیت چند ساله جزو مشمولین آزمون قرار نگرفتیم. ما بلاتکلیف مانده ایم و خواستار تعیین تکلیف هستیم.
به گفته آن ها، آموزش دهندگان قبل از سال ۹۲ حتی به عنوان حق التدریس هم جذب نشده اند و به هرجا مراجعه کرده اند، به آن ها گفته شده باید منتظر آزمون مشمولین شوند.
آن ها می گویند: حالا که آزمون به پایان رسیده، باید آموزش دهندگان فرد به فرد نیز تعیین تکلیف شوند.
به گفته یکی از آموزش یاران؛ با تبدیل وضعیت ما موافقت نمی کنند و قصد دارند در قالب ماده ۲۸ مارا جذب کنند که مخالف هستیم.
وی افزود: طبق این ماده برای جذب در آموزش و پرورش، باید مانند سایر افرادی که هیچ سابقه کاری ندارند آزمون دهیم و شانس قبول شدن ما نیز مشخص نیست.

سرخط اخبار