رضا رشیدپور در پستی در صفحه شخصی خود نوشت: اینستاگرام صدای شهید ترور را حذف می کند، اما عکس فرمانده ترور را نه.

برترین ها: رضا رشیدپور در پستی در صفحه شخصی خود نوشت: اینستاگرام صدای شهید ترور را حذف می کند، اما عکس فرمانده ترور را نه.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار