شهروندان اراکی برای پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس "در خانه بمانیم" را در عمل نشان دادند.
سرخط اخبار