پل تازه افتتاح شده در دوآب ویسیان لرستان بر اثر سیل تخریب شده است. ارتباط مردم روسیتا از طریق این پل انجام می شده است هم اکنون ارتباط قطع شده است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار