5 گل برتر و زیبای بوندس لیگای آلمان را تا به اینجای فصل ببینید.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار