طرح محدودیتهای کرونایی در تهران در حالی آغاز گردیده است که فعالیت گروه های یک تا چهار را ممنوع کرده است و با محدودیتهای جدید کرونا به مدت دو هفته است و هر هفته وضعیت بررسی و در خصوص تمدید یا کاهش محدودیتها تصمیمگیری خواهد شد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار