ارز دولتی بگیرید!

روزنامه جام جم سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۹:۱۳

همکارمان آذر مهاجر در همین شماره، گزارش مبسوطی رفته راجع به وضعیت کارخانه های کاغذ در ایران که چه وضعی دارند و الان در چه وضعیتی هستند و قس علی هذا! اجمالا اگر طالب یک گزارش مشروح هستید بروید صفحه 10 ولی ما هم اینجا به قدر وسع همین ستون اشاراتی داریم به کاغذ.
خبر رسیده که معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تداوم عرضه کاغذ به ناشران بعد از برگزاری
 سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران خبر داده. به گزارش جام جم، محسن جوادی با اعلام این خبر گفته که عرضه کاغذ برای انتشار کتاب به ناشران در سال ۹۸ هم به روال سال گذشته ادامه داشته و این روند حتی در روزهای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران هم انجام شد.
اگر در روزهای نمایشگاه کتاب گذرتان به نمایشگاه افتاده باشد یا این روزها سراغی از کتابفروشی ها گرفته باشید احتمالا در جریان هستید که وضعیت ناپایدار بازار کاغذ، تاثیرش را روی قیمت پشت جلد کتاب گذاشته است. آقای معاون در ادامه صحبت هایشان به این هم اشاره کرده اند که عرضه کاغذ به ناشران در روزهای بعد از نمایشگاه هم تداوم داشت و هیچ گونه وقفه ای در کار پیش نیامده تا ناشران بتوانند در این حوزه با مشکل کمتری به تولید و انتشار کتاب بپردازند.
این که این کارها چه تاثیری در قیمت کتاب خواهد داشت را باید منتظر ماند و دید. دکتر جوادی با اشاره به تأثیر عرضه کاغذ با ارز دولتی در عرصه نشر هم گفته که بسیاری از ناشران حرفه ای و فعال کشور توانستند با استفاده از کاغذ با ارز دولتی به فعالیت خود ادامه دهند چنانکه در بازدید مسؤولان از نمایشگاه کتاب تهران این نکته توسط ناشران مورد اشاره قرار گرفت.
معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره ...