رقابت های بین المللی اسنوبرد جانبازان و معلولین که از روز گذشته آغاز شده بود، عصرروز چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ با معرفی نفرات برتر به پایان رسید. رقابت های بین المللی اسنوبرد ۲۰۲۱ با حضور هشت اسکی باز و در دو گروه آقایان و بانوان در کلاس های مختلف در پیست بین المللی اسکی دیزین برگزار شد. اسبقیان رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین و نظریان رئیس فدراسیون اسکی، کمالی بخشدار جاده چالوس، پیشکسوتان و مربیان اسکی از مهمانان این مراسم بودند. نتایج این مسابقات در بخش بانوان/کلاس SWL۲:مقام اول: صدیقه روزبه با ثبت زمان ۳۶ ثانیه و ۹۷ صدم ثانیه کلاس UL:مقام اول: نسیم حسنوند با ثبت زمان ۳۳ ثانیه و ۷۹ صدم ثانیه بخش مردان/کلاس SWL۲:مقام اول: حسین سولقانی با زمان ۲۸ ثانیه و ۲۴ صدم ثانیه مقام دوم: فرهاد الوندی با زمان ۲۸ ثانیه و ۵۴ صدم ثانیه کلاس UL:مقام اول: پوریا خلیل تاش با زمان ۲۶ ثانیه و هفت صدم ثانیه/ مقام دوم: مهرداد مهدی زاده با زمان ۲۸ ثانیه و ۳۷ صدم ثانیه مقام سوم: محمد جزمحمدپور با زمان ۳۹ ثانیه و ۶۲ صدم ثانیه
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار