ساعت24-جریان مبادلات چک در دو سال اخیر حاکی از کاهش مبادله و نسبت چک های برگشتی است؛ روندی که به دلایل مختلفی شکل گرفته ولی در اهم آن نوسان ارز و عدم ثبات اقتصادی و اجرای قانون جدید چک قرار دارد. در این بین ورود چک های صیادی به مبادلات بانکی و امکان استعلام صادرکننده چک نیز می تواند حائز اهمیت باشد.

چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت، جایگاه قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان اقتصادی دارد، اما این سند تجاری همواره چالش های خاص خود را نیز به همراه داشته که چک های برگشی از جمله آن است.
آخرین گزارشی که بانک مرکزی در رابطه با مبادلات چک منتشر کرد نشان داد که در آبان ماه سال جاری حدود ۷.۶ فقره چک به ارزش ۸۳ هزار میلیارد تومان مبادله شده که ۶۸۶ هزار فقره آن به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است و ۶.۹ میلیون فقره به ارزش ۷۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وصول شده است.
به این بهانه روند مبادلات چک در دو دوره قبل نیز مورد بررسی قرار گرفت که نشان داد در آبان ماه سال ۱۳۹۷، حدود ۷.۲ میلیون فقره به ارزش ۷۱ هزار میلیارد تومان مبادله شده که ۶.۳ میلیون فقره به ارزش ۶۲ هزار میلیارد تومان وصول و ۸۶۹ هزار میلیارد تومان به ارزش ۹۳۰۰ میلیارد تومان برگشت خورده است.
 در آبان ماه ساال ۱۳۹۶ نیز ۹.۶ میلیون فقره چک به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان مبادله شده که ۸.۱ میلیون فقره وصول و ۱.۵ میلیون فقره به ارزش ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برگشت خورده است.
بررسی روند چک های مبادله ای و برگشتی از این حکایت دارد که درصد مبادلات چک کاهش دارد. همچنین نسبت چک های برگشتی در مقایسه با چک های مبادله ای نیز با کاهش همراه بوده است؛ به طوری که در آبان ۱۳۹۶ معادل ۱۵ درصد، آبان ۱۳۹۷ حدود ۱۲ درصد و در آبان ماه امسال حدود ۹ درصد چک های معامله شده برگشت خورده است.
اما این که چرا روند کاهشی در مبادلات چک و چک های برگشتی دیده می شود موضوعی است که پیگیری آن از مدیران ارشد نظام بانکی با توضیحاتی همراه بود.
در دو سال گذشته به علت نوسان ارز و به دنبال آن ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار