با توجه به شیوع کرونا ویروس در جهان بیشتر اماکن خالی از جمعیت شده است.
سرخط اخبار