تعداد مبتلایان COVID-19 در سراسر جهان به 65 میلیون نفر نزدیک می شود تعداد مرگ های منسوب به این بیماری به حدود یک میلیون و 500 هزار نفر رسیده است.
سرخط اخبار