وزیر آموزش و پرورش، اردوهای راهیان نور را عرصه ای برای انس با ارزش ها بر شمرد و گفت: معتقدم برای دانش آموزان از پایه اول تا دوازدهم باید برنامه قطعی تربیتی داشته باشیم. فکر می کنم هر دانش آموز باید حداقل یک بار به اردوهای راهیان نور برود.

به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس،  محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در جلسه کیفیت بخشی اردوهای راهیان نور که در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، اظهار کرد: همه مجموعه آموزش و پرورش پیوند عمیق و کاملی را با ارزش های دفاع مقدس دارند و پایبندی به ارزش های اسلامی و ملی دلیل همکاری و همدلی مسؤولان ذی ربط در برگزاری اردوهای راهیان نور است.
وی با اشاره به آیات قرآن کریم، گفت: انسان ها براساس شاکله شخصیتی شان عمل می کنند یعنی شکل گیری آدم ها فوق العاده اهمیت دارد.
حاجی میرزایی تصریح کرد: آنچه را که جامعه عمل می کند منطبق بر شخصیت و هویت او است، اگر بخواهیم جامعه به گونه ای دیگر عمل کند، نقطه عزیمت آن شکل گیری شخصیت افراد است، لذا باید دید شخصیت انسان چگونه شکل می گیرد.
وی با اشاره به نحوه شکل گیری شخصیت انسان ها، گفت: شخصیت افراد بر اساس چهار رابطه با خدا، خود، خلق و خلقت شکل می گیرد و این چهار رابطه، شخصیت انسان ها را شکل می دهد.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در رابطه انسان با خدا و خود، یک نوع پالایش روح و روان و تطهیر روح و قلب و اندیشه آدم هاست و در دو رابطه دیگر با خلق و خلقت، درآمیختن آدم ها با تنوعات و تکثرات است یعنی عرصه ها و حیطه های مختلف و آلودگی های مختلف ناشی از آن و محصول تعامل آدم ها با خلق و خلقت در برخی آدم ها نتیجه اش غفلت است و غفلت یکی از بزرگترین بیماری های یک جامعه است.
وی ادامه داد: در فرهنگ قرآنی آنچه انسان را از مرتبه انسانیت به پایین تر از چهارپایان تنزل می دهد غفلت است؛ یکی از بزرگترین حسرت ها، غفلت است؛ خداوند به پیامبر فرمان می دهد تا به مردم در خصوص غفلت هشدار دهد و برای زدودن این غفلت ...

عناوین مهم خبری