خدایا گرفتاری بزرگ شد و بلای پنهان آشکار شد و پرده ها کنار رفت و امید بریده گشت و زمین تنگ شد و خیرات آسمان دریغ شد و پشتیبان تویی و شکایت تنها به جانب تو است، در سختی و آسانی تنها بر تو اعتماد است
تولید شده در راسخون-

سرخط اخبار