سخنگوی دولت: خانم های ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کردند، فرزندان آنها می توانند تابعیت ایرانی بگیرند.
سرخط اخبار