کابل های در هم تنیده شده برق و سیم کشی های ناشیانه، باروت آماده انفجار بازار تاریخی کازرون است.

کیفیت پایین

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار