تا وقتی کنارشان نباشی عشق را لمس نخواهی کرد! فقط چشمانشان است که حرف می زنند؛ کافیست بخندی، انگار دنیا را بهشان دادی. هیچ چیزی از تو نمی خواهند جز یک نگاه، یک لبخند، یک نوازش...! تعدادی در نوجوانی و تعدادی دیگر در جوانی و میانسالی لحظات زندگیشان را سپری می کنند. مرکز نگهداری از معلولین ذهنی، جسمی، اوتیسم، سندرم داون و فلج مغزی «ندای مهر» با ده ها مددجو در استان البرز محلی است برای زندگی موقت این بیماران. بیمارانی که هر چند بیماری آن ها مشکلات جدی در زندگی روزمره آنان ایجاد کرده، اما براحتی می توان وارد دنیایشان شد، هرچند سخت، اما شیرین...، چون قلبی به زلالی رود و به وسعت دریا دارند.
سرخط اخبار