🎥 آموزش بر فراز کوه ؛ دانش آموزانی که شاد نیستند
🔹مشکلات آموزش اینترنتی دانش آموزان در مناطق روستایی همچنان پابرجاست-

سرخط اخبار