داغ های مجازی این بار داغی اش را از خود ۲۰۳۰ گرفته است با گرمای تشویق و تحسینی که از طرف کاربران به یک پزشک جوان روانه شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، داغ های مجازی این بار داغی اش را از خود ۲۰۳۰ گرفته است با گرمای تشویق و تحسینی که از طرف کاربران به یک پزشک جوان روانه شده است.

سرخط اخبار