مواضع کشورهای اروپایی و سازمان ملل در محکومیت طرح های الحاق صهیونیستی در راستای علاقه شدید به این رژیم اشغالگر اتخاذ شده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری قدس(قدسنا) ، به نقل از رای الیوم، "عبدالباری عطوان" سردبیر روزنامه الکترونیکی رای الیوم طی مقاله ای به موضوع طرح الحاق و پیامدهای پیش روی آن پرداخت.
 عطوان در این باره نوشت: منحصر کردن قضیه فلسطین و درگیری عربی- اسرائیلی به تصمیم "بنیامین نتانیاهو" در الحاق 30 درصد از کرانه باختری و دره اردن، توهین به قضیه فلسطین و کم اهمیت جلوه دادن این مناطق است به این دلیل که نه تنها اراضی مورد هدف در طرح الحاق بلکه تمام فلسطین تحت اشغال رژیم صهیونیستی قرار دارد. از این حیث سکوت بر این اشغالگری طی سال های گذشته و همینطور افتادن در دام رژیم صهیونیستی و توافقات بین المللی، سر نهادن به توافقاتی چون اسلو و دل بستن به وعده های دروغین نه تنها اشتباه، بلکه جنایت است.
تحلیلگر برجسته عرب در ادامه مقاله به واکنش کشورهای اروپایی نسبت به طرح الحاق پرداخت و تاکید کرد: تمامی مواضع کشورهای اروپایی و سازمان ملل در محکومیت طرح های الحاق صهیونیستی در راستای علاقه شدید به این رژیم اشغالگر و ترس از فروپاشی آن اتخاذ شده و به خاطر توجه به ملت فلسطین و حقوق قانونی آنها نسبت به سرزمینشان صورت نگرفته است.
در این راستا هیچ یک از کشورهای اروپایی حتی اشاره ای به اعمال تحریم علیه اسرائیل نکردند و مواضع اتخاذ شده از سوی آنها فقط در حد هشدار صرف بوده است.
در ادامه مقاله می خوانیم: فروپاشی تشکیلات خودگردان، از میان رفتن همکاری امنیتی، وقوع انتقاضه و مقاومت در کرانه باختری یعنی بازگشت قضیه فلسطین به گذشته و ...

عناوین مهم خبری