وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مماشات را باعث رشد قلدری آمریکا دانست و از سازمان ملل متحد خواست در برابر یکجانبه گرایی و جنگ بایستد.
به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف روز دوشنبه در آئین هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد، افزود: ۷۵ سال پیش، سازمان ملل متحد برای بازگرداندن صلح و امنیت بین المللی پس از دو جنگ هولناک تاسیس شد. اما چقدر موفق بوده ایم؟
وی ادامه داد: طبق یک مطالعه جدید، از سال ۲۰۰۱ - از قضا، "سال گفت وگوی تمدن های ملل متحد" - ۳۷ میلیون نفر در نتیجه "جنگ های ابدی" ایالات متحده آواره شده اند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: هشت جنگ خشونت آمیز که ایالات متحده از سال ۲۰۰۱ آغاز کرده یا به آنها پیوسته است - تحت عنوان "جنگ علیه تروریسم" - منجر به از دست دادن صدها هزار جان بی گناه، گسستگی تعداد بی شماری از جوامع و خانواده ها، ناکامی و شکست دولت ها و افراط گرایی بی سابقه شده است.
ظریف تاکید کرد: بنابراین امروز، باید از خود بپرسیم آیا دنیای ما نسبت به سال ۱۹۴۵ از امنیت بیشتر برخوردار است یا کمتر؟ چگونه می توانیم با یکجانبه گرایی و تحقیر حقوق بین الملل یک قلدر که فقط می داند از یک چوب بزرگ استفاده و متکبرانه صحبت کند، مقابله کنیم.
وی تصریح کرد: و چگونه می توان قدرتی را مهار کرد که بیش از ۲۲۰ مورد از کل ۲۴۴ سال تاریخ خود را در جنگ گذرانده است؛ از جنگ علیه بومیان خود، جنگ علیه جمعیت برده آن - که با بی رحمی شدید ادامه دارد - و ۳۹ درگیری نظامی و از تقریبا ۱۲۰ جنگ اقتصادی از سال ۱۹۴۵- که به طور فریبنده "تحریم" نامیده می شود.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با بیان اینکه همواره در این "جنگ های ابدی" می ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار