فعالیت انتخاباتی کارگزاران در چارچوب جبهه اصلاحات

دریافت خبر : سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۴
ساعت24 - سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفت: این حزب در چارچوب جبهه اصلاحات در انتخابات مجلس فعالیت می کند.

حسین مرعشی درباره آخرین فعالیت های حزب کارگزاران سازندگی اظهار کرد: با توجه به مدت زمان باقیمانده تا برگزاری انتخابات در روز دوم اسفند ماه سال جاری، هنوز حزب به صورت مصداقی وارد بحث انتخابات نشده است.
وی ادامه داد: مشخص نیست چه زمانی وارد بحث انتخابات شویم، اما رویکرد کلی حزب در انتخابات مجلس یازدهم، فعالیت در چارچوب جبهه اصلاحات است.

[ مشاهده متن کامل فعالیت انتخاباتی کارگزاران در چارچوب جبهه اصلاحات ساعت 24 ]