روحانی: به موقع پاسخ این ترور خواهیم داد
رئیس جمهور: همه اتاق های فکر و دشمنان ایران بدانند ملت ایران و مسئولان شجاع تر و غیورتر از آن هستند که این اقدام جنایتکارانه را بی پاسخ بگذارند.-

سرخط اخبار