افزایش نوسانات نرخ ارز، قیمت بسیاری از محصولات دیگر را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از این بازارهایی که بیش از پیش تحت تأثیر این نوسانات قرار گرفته است، بازار تلفن همراه است که با توجه به وارداتی بودن ۹۹ درصد محصولات آن به شدت تحت الشعاع قیمت ارز قرار می گیرد.
نوسانات ارزی از یک سو و از سوی دیگر سخت گیری در واردات تلفن همراه موجب شده است فروشندگان نیز تا حد زیادی از حق سود خود برای فروش تلفن همراه صرف نظر کرده و سود هفت درصدی مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت تبدیل به سود یک درصدی فروشنده شود. رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان معتقد است که "وضعیت کنونی بازار خوب نیست، زیرا قیمت موبایل به نرخ ارز وابسته است و نمی توان پیش بینی صحیحی از آینده آن داشت" آنچه در زیر می آید گفت و گوی ایمنا با حسین میر شمشیری در خصوص وضعیت بازار تلفن همراه در نتیجه نوسانات نرخ ارز است.
با توجه به افزایش قابل توجه قیمت ارز نسبت به ماه های پایانی سال گذشته، قیمت تلفن همراه به طور رسمی افزایش یافته است؟
۹۹ درصد محصولات بازار موبایل کشور وارداتی است و افزایش یا کاهش قیمت گوشی های تلفن همراه رابطه مستقیمی با نرخ ارز دارد، البته این وابستگی تنها مربوط به قیمت دلار نیست زیرا واردات موبایل از کشورهایی همچون امارات نیز انجام می شود در نتیجه نرخ درهم نیز بر قیمت موبایل تأثیر دارد. تلفن همراه نیز مانند نرخ محصولات ارائه شده از سوی صنوفی همچون لوازم خانگی و کامپیوتر، وابستگی کامل به قیمت ارز دارد. البته تأثیر نوسانات ارزی بر قیمت تلفن همراه، به نسبت دیرتر بر قیمت لوازم جانبی تأثیر می گذارد زیرا برخلاف موبایل که از راه های هوایی ...

عناوین مهم خبری