آخرین وضعیت سد زاینده رود اصفهان

دریافت خبر : شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۷
آخرین وضعیت سد زاینده رود اصفهان
ذخیره آب پشت سد زاینده رود پس از باران های اخیر با حجم آب کمتر از ۴۰۰ میلیون مترمکعب، همچنان مطلوب نیست. حجم مفید این سد ۱۰۹۰ میلیون مترمکعب است. سد زاینده رود در 140 کیلومتری اصفهان واقع است و از کوه های زاگرس مرکزی به ویژه زردکوه بختیاری سرچشمه می گیرد.

ایرنا: ذخیره آب پشت سد زاینده رود پس از باران های اخیر با حجم آب کمتر از ۴۰۰ میلیون مترمکعب، همچنان مطلوب نیست. حجم مفید این سد ۱۰۹۰ میلیون مترمکعب است. سد زاینده رود در 140 کیلومتری اصفهان واقع است و از کوه های زاگرس مرکزی به ویژه زردکوه بختیاری سرچشمه می گیرد.

[ مشاهده متن کامل آخرین وضعیت سد زاینده رود اصفهان برترینها ]