کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه هر چند پرداخت تسهیلات واجب است اما، مشکلی را حل نمی کند گفت: قیمت گذاری غلط موجب شده خودروسازان همچنان زیان بدهند.
امیرحسن کاکایی در گفت وگو با میزان درباره پرداخت تسهیلات ۷ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان اظهار کرد: طبق قانون زمانی که دولت تصمیم برای قیمت گذاری می گیرد و مشخص می شود به یک صنعت زیان وارد کرده باید خسارت پرداخت کند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: طی دو سال اخیر خودروسازان بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان دیدند و در مقابل این زیان پرداخت تسهیلات ۷ هزار میلیارد تومانی مبلغ ناچیزی است.
وی گفت: البته ۵ هزار میلیارد تومانی که مقرر شده به صورت نقدی پرداخت شود در واقع به صورت اعتباری است و پولی به خودروساز پرداخت نمی شود بلکه این پول با واسطه به قطعه سازان پرداخت و ضمانت، سود و بازپرداخت آن بر عهده خودرو ساز است.
کاکایی با بیان اینکه خودروسازان تا کنون از اعتبار خود برای تولید استفاده می کردند، بیان کرد: به حدی از این اعتبار استفاده شده که دیگر اعتباری برای استفاده و تولید ندارند، بنابراین اگر تسهیلات پرداخت نشود تولید متوقف می شود.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه پرداخت این تسهیلات کفایت نمی کند و فقط برای حفظ تولید و صنعت است، گفت: این کار باید زودتر صورت می گرفت، با روالی که وجود دارد پرداخت این تسهیلات به پس از عید خواهد رسید.
وی با تاکید بر اینکه هر چند پرداخت این تسهیلات واجب است اما، مشکلی را نمی کند، افزود: قیمت گذاری غلط موجب شده خودروسازان همچنان زیان بدهند.
کاکایی درباره اجازه انتشار اوراق به خودروسازان گفت: با توجه به زمین ها و امکاناتی که خودروسازان دارند و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار