حجت الاسلام محمد دغانلو سخنران مذهبی در واکنش به سخنان مولوی عبدالحمید اظهار داشت: برای روشن شدن جریان از ایشان سوال می کنم: جریان پنجره موجود در گنبد خضراء پیامبر(ص) چیست؟

به گزارش خبرنگار حوزه مسجد و هیأت خبرگزاری فارس، حجت الاسلام محمد دغانلو سخنران مذهبی در واکنش به سخنان مولوی عبدالحمید مبنی بر رد عقاید شیعه و بی مبنا بودن توسل و شفا اظهار داشت: برای روشن شدن جریان، از ایشان سوال می کنم، جریان پنجره موجود در گنبد خضراء پیامبر (ص) چیست؟
وی ادامه داد: در کتاب سنن دارمی و کتاب وفاء الوفاء للسمهودی این جریان تاریخی نقل شده است که در مدینه خشکسال شد و مردم در بیت پیامبر (ص) نشستند و از همسر ایشان جناب عایشه راهکار خواستند. ایشان دستور داد: در حجره ای که قبر پیامبر (ص) است بروید و سقف را باز کنید؛ به طوری که بین قبر پیامبر (ص) و آسمان حائلی نباشد. روای می گوید اهل مدینه این کار را کردند و به واسطه توسل به قبر پیامبر (ص) به قدری در مدینه باران بارید که تمام زراعت ها سیراب شد و شترها فربه شدند.
دغانلو تصریح کرد: در کتب روایی اهل سنت، به کرات توسل به قبر پیامبر (ص)، توسل به پیراهن ایشان، توسل به موی حضرت، توسل به عبای ایشان و ... مطرح شده است که نشان می دهد، توسل از ارکان اصلی دین اسلام است.
فیلم پاسخ کامل حجت الاسلام دغانلو را اینجا بببنید:

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار